RESING s.r.o
Realizace staveb a služby ve stavebnictví, zkušenosti už od roku 2002

Realizace staveb 

Zajišťujeme realizaci staveb, dle požadavků stavebníka. Od částečné dodávky po dodávkou na klíč. V rámci komplexní dodávky zajišťujeme i projekční činnost.

Expertní činnost

V rámci oborů naší autorizace zajišťujeme poradenství, odborná posouzení, hlavní prohlídky, supervize projektů.

Stavební dozor

Pro stavebníky zajistíme stavební dozor nad prováděním stavby. Ohlídáme kvalitu i cenu prováděných prací s ohledem na smluvní podmínky.

Inženýring

Zajišťujeme legislativní poradenství v oboru stavebního práva nebo v zastoupení vyřizujeme agendu u úřadů územního plánování a stavebního úřadu. V rámci inženýringu zajistíme i projekční práce.

Reference

 • Kanalizace DN 600, 700, 1000 na stavbě dálnice D5
 • Železniční mosty - rekonstrukce hl. nádraží Ústí nad Labem
 • Zemní práce pro multifunkční objekt TRI NITY Bratislava
 • Dálniční tunely Prackovice a Radejčín na dálnici D8
 • Přeložka vodovodního řadu DN600 Hradec Králové
 • Dálniční most na dálnici D8
 • Železniční mosty Děčín a Malá Veleň
 • PHS Praha
 • ...a další

O nás

Stavebnictví se věnuji celý svůj profesní život. Po vystudování ČVUT v Praze jsem sbíral zkušenosti ve všech fázích realizace staveb ve velké stavební firmě. Zabývali jsme se stavbami velkého i malého rozsahu, jednoduššími i složitými. S každou přišly zkušenosti a poznatky, které mě obohatily. Rád bych vám pomohl vaše projekty dovést ke zdárnému cíli.

Autorizace ČKAIT č. 0301310

 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • Mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o odborné způsobilosti

 • Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl

RESING s.r.o.

C 314050 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 08166021

Kontakt

info@resing.cz
+420 724 111 825
Opuková 526, 252 67, Tuchoměřice